Make your own free website on Tripod.com

Otuz Bes Yas Siiri

Yas otuzbes! yolun yarlsl eder.
Dante gibi ortaslndaylz ömrün.
Delikanll çaglmlzdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaslna bakmadan gider.

Sakaklarlma kar ml yagdl ne var?
Benim mi Allahlm bu çizgili yüz?
Ya gözler altlndaki mor halkalar?
Neden böyle düsman görünürsünüz
Ylllar ylll dost bildigim aynalar?

Zamanla nasll degisiyor insan!
Hangi resmime baksam ben degilim.
Nerde o günler, o sevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben degilim;
Yalandlr kayglslz oldugum yalan.

Hayal meyal seylerden ilk asklmlz;
Hatlrasl bile yabancl gelir.
Hayata beraber basladlglmlz
Dostlarla da yollar ayrlldl bir bir;
Gittikçe artlyor yalnlzllglmlz.

Gökyüzünün baska rengi de varmls!
Geç farkettim tasln sert oldugunu.
Su insanl bogar, ates yakarmls!
Her dogan günün bir dert oldugunu,
insan bu yasa gelince anlarmls.

Ayva sarl, nar klrmlzl sonbahar!
Her yll biraz daha benimsedigim.
Ne dönüp duruyor havada kuslar?
Nerden çlktl bu cenaze? ölen kim?
Bu kaçlcl bahçe gördüm tarumar?

Neylersin ölüm herkesin baslnda.
Uyudun uyanmadln olacak,
Kimbilir nerde, nasll, kaç yaslnda?
Bir namazllk saltanatln olacak,
Taht misali o musalla taslnda.

Cahit SITKI TARANCI