Make your own free website on Tripod.com
 
istanbul'u Dinliyorum
 
 
istanbul'u dinliyorum, gozlerim kapall;
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yavas yavas sallanlyor
Yapraklar, agaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucularln hiç durmayan çlnglraklarl;
istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapall.

istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapall;
Kuslar geçiyor, derken;
Yükseklerden, sürü sürü, çlgllk çigllk.
Aglar çekiliyor dalyanlarda;
Bir kadlnln suya degiyor ayaklarl;
istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapall.

istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapall;
Serin serin Kapall Çarsl;
Clvll clvll Mahmutpasa;
Güvercin dolu avlular.
Çekiç sesleri geliyor doklardan,
Güzelim bahar rüzgarlnda ter kokularl;
istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapall.

istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapall;
Baslnda eski alemlerin sarhoslugu,
Los kaylkhaneleriyle bir yall;
Dinmis lodoslarln ugultusu içinde
istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapall.

istanbul'u dinliyorum, gözlerim. kapall;
Bir yosma geçiyor kaldlrlmdan;
Küfürler, sarkllar, türküler, laf atmalar.
Bir sey düsüyor elinden yere;
Bir gül olmall;
istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapall.

Orhan Veli KANIK