Make your own free website on Tripod.com
"BiLiNMEYEN OSMANLI" PROJESi

Projeyi Hazırlayan İlim Heyeti:
Prof. Dr. Ahmed Akgündüz
Doç. Dr. Said ÖztürkNeden Bilinmeyen OSMANLI ?


Bilindiği gibi, 1999 yılı, 600 küsür sene müslüman Türk Devleti olarak üç kıtada hakimiyetini sürdüren Osmanlı Devletinin 700. kuruluş yıldönümü yılıdır. Osmanlı Devletinin kuruluş yıldönümü münasebetiyle, şu anda 35 küsur devletin eski mirası olan Osmanlı Devleti ile alakalı lehde ve aleyhde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kaçınılmazdır. Amerika Birleşik Devletlerinde misafir Profesör olarak bulunduğum 1997-1998 ders yılında, başta Princeton Üniversitesi olmak üzere, Amerikan bilim kuruluşlarının da bu kutlamalara etkin olarak katılmayı düşündüklerini müşahede ettim. Bu arada 700. yıldönümü münasebetiyle, ülkemizin iç ve dış dümanlarının da, başta Ermeniler olmak üzere, bu vesileyle tarihi iftiralarını tekrarlamak üzere çeşitli platformlar oluşturacağı da, kulağımıza gelen duyumlar arasındadır.

Bir çeşit Osmanlı ile Cumhuriyetin buluşması yani milli buluşma olması gereken bu yıldönümünde, vatanını, milletini, devletini ve milli tarihini seven herkesin, bu kutlamaların milli buluşma haline gelmesi için elinden gelen gayreti göstermesi gerektiği kanaatindeyiz.

Sağı ile solu ile her kesim kabul etmektedir ki, millet olarak bizim üç büyük düşmanımız vardır: cehalet, ihtilaf ve fakirlik. İşte Osmanlı ile Cumhuriyetin buluşmasını engelleyen en büyük maniin milli düşmanımız olan cehalet yani doğru tarihi bilmemek olduğu kanaatindeyiz.

Her gitttiğimiz toplantı ve uğradğımız meclisde, bakkalından da ilim adamından da bize yöneltilen sorulardan ve bizim de verdiğimiz cevaplar faslından sonra, mutlaka ortaya çıkan bir rica ve istek var: Acaba Osmanlı Devleti ile alakalı çokça sorulan ve Türk vatandaşıyım diyen herkesin mutlaka bilmesi gereken soruların cevaplarını ihtiva eden bir el kitabı hazırlayamaz mısınız? Maalesef toplumumuz az okuyan bir toplum. Mevcut eserler, ya toplumun çoğu kesimlerinin anlayamayacağı kadar bilimsel ve ağır ya da sorulara cevap veremeyecek kadar doğrulardan mahrum. Bu, bir milli görevdir. İşte bu arzuyu dile getiren toplumun fertlerinden biri de, iyisi ile kötüsü ile ahirete intikal eden rahmetli Adnan Kahveci’dir. Maliye Bakanı olduğu ilk günlerde beni Ankara’ya çağırmış ve tesbitleri bir istirham mahiyetinde yapmıştı:

‘Muhterem Hocam!
Eğitim hayatımda Osmanlı Devleti ile ilgili doğru bilgileri öğrenememiş ve aleyhde öğrendiğim bilgilerin yanlışlığını ve tarihimiz toptan inkarın zararlarını ancak Amerika’daki tahsil hayatımda anlamıştım. Bizim Osmanlı’yı batıran kurum diye gördüğümüz ‘iltizam’ usulünü Amerika’nın vergi toplamada kullanmak istediği modern bir iktisat teorisi olarak master derslerimde görünce şaşırdım ve tekrar Osmanlı’yı incelemeye başladım. İlk işim sizin Osmanlı Kanunnameleri adlı eserin 1. Cildini okumak oldu. Ancak bu tür eserleri herkesin okuması mümkün değil. Keşke Osmanlı devleti ile ilgili önemli soruları, bu eserlerinizin özeti olmak üzere 500 sayfa halinde özetleseniz ve adını da ‘BİLİNMEYEN OSMANLI’ koysanız, ben de en az 500.000 adet bastırıp bütün meraklı insanlara dağıtsam.’


Sonradan karşılaştığım çok insanlar da bu isteği tekrarlayınca, 700. YIL MÜNASEBETİYLE 700 SORUDA BİLİNMEYEN OSMANLI Kitabının hazırlamanın ve en azından 100.000 adet basarak bütün muhtaç ellere ulaştırmanın milli bir görev olduğunu düşündük. Ancak dostların ikazıyla bunun da fazla kabarık olacağını, ayrıca bu da yayınlansa dahi, bunlardan 300 kadar sorunun hassasiyetle seçilerek ‘Bilinmeyen Osmanlı’ el kitabının mutlaka neşredilmesi gerektiği kanaatine vardık. Osmanlı Araştırmaları Vakfı olarak bu eseri 20 Haziran 1999 tarihinden itibaren okuyucuların istifadesine sunmuş bulunuyoruz.İndex'e Dön